O znaczeniu słów słów kilka

…czyli co i jak mówić by być słuchanym (i rozumianym) oraz jak słuchać (i rozumieć) kiedy do nas mówią.

W dzisiejszych czasach właściwa komunikacja może być kluczem do sukcesu w każdej dziedzinie, a zwłaszcza na płaszczyźnie realizacji projektów. Ilość kanałów komunikacji oraz osób w nią zaangażowanych, skutecznie podnosii poprzeczkę właściwego zrozumienia celu oraz sposobu jego realizacji.

Prezentacja praktycznych wskazówek dotyczących skutecznego komunikowania się pomiędzy ludźmi biorącymi udział w projekcie. Jak można wykorzystać narzędzie jakim jest komunikacja, aby definiować jasne cele, zbierać precyzyjne wymagania, wydawać zrozumiałe polecenia i zakończyć projekt sukcesem.

powrót