Thinking in Events

Modelowanie złożonych problemów jest skomplikowane i często prowadzi do równie skomplikowanego kodu. Kontrolery, repozytoria, usługi, warunki biznesowe, formularze, widoki - wymagania biznesowe klienta często infiltrują te warstwy, wszystko jest ze sobą połączone, a kod staje się trudny do czytania, zrozumienia i rozwoju. A gdy potrzeba rozszerzyć lub zmodyfikować logikę biznesową, i trzeba „przekopać” się przez dziesiątki (a czasami i setki) linii kontrolerów, próbując zrozumieć sens i rolę wszystkich obiektów lub zidentyfikować zakres zmian, może nadszedł czas na inne podejście… Podejście „Thinking in Events” oznacza, że można być w pełni skoncentrowanym na problemie domenowym i implementacji testowalnej logiki biznesowej. Wykorzystując zdarzenia domenowe jako źródło informacji, skomplikowane technicznie elementy jak bazy danych czy web-frameworki stają się jedynie szczegółami implementacyjnymi, od których nie zależy zbyt wiele.

Podczas prezentacji zapoznasz się więc z technikami odkrywania eventów domenowych i wykorzystania ich do komunikacji wewnątrz systemu, konceptami event/command/query busów, aplikować Event Sourcing do przechowywania historii zmian, czy też rozdzielać zapis od odczytu z wykorzystaniem CQRS, aby zwiększyć wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo całego systemu. Będąc jednocześnie skoncentrowanym na realnym problemie biznesowym, bez rozpraszania zbędnymi detalami kodu.

powrót
Mariusz Gil Mariusz Gil

Software architect interesujący się złożonymi systemami o wysokiej wartości biznesowej, związany głównie z platformami webowymi. ex-CTO, konsultant, speaker i trener w Bottega IT Minds. Z branżą IT związany od ponad 17 lat. Entuzjasta rozwiązań big-data i machine-learning, a także osiąganych przy ich pomocy efektów. Po godzinach oddaje się swoim innym pasjom, fotografii i gitarze elektrycznej.